Regeneratieve landbouw

Dit is een productiemethode waarbij de natuurlijke hulpbronnen worden versterkt in plaats van uitgeput. Deze methode richt zich vooral op verbetering van de bodemkwaliteit.

filed under: