Kunstmatige meststoffen

Niet-biologische elementen ter bevordering van de groei van gewassen. Deze dragen niet bij aan de bodemverbetering omdat ze uit hoge concentraties zouten bestaan die het bodemleven juist vernietigen. Daardoor verliest de bodem geleidelijk aan zijn organische stoffen en microbiologische activiteit.

filed under: