Ecologisch

In overeenstemming met de natuurlijke verhouding tussen omgeving en de organismen die erin leven, rekening houdend met mens én milieu. De productieprocessen (en nadien de verwerkingsprocessen) houden rekening met de impact op het leefmilieu en de kwetsbaarheid van de natuur.

filed under: