Overvloed

Overvloed is een regeneratieve boerderij waar we lekkere, gezonde voeding gaan produceren op een manier die herstellend werkt voor bodem, mens en ecosysteem.

Volg ons avontuur via onze nieuwsbrief

De natuur is onze grootste inspiratie. Overvloed zie je op verschillende manieren in de natuur terug: één tarwekorrel produceert honderden nieuwe zaden, een kersenboom produceert overvloedig voeding voor insecten, bestuivers, vogels, mensen, bacteriën, schimmels … Die overvloed staat tegenover de artificiële schaarste waarop onze economie is gebaseerd. Wij willen niet enkel onze voetafdruk verkleinen (negatieve impact beperken) maar ook onze handafdruk vergroten: wij mensen kunnen een sterke positieve impact hebben op onze leefomgeving en op ecosystemen. Wij zijn natuur. Wij zijn Overvloed!

Overvloed werkt op zonne-energie en werkt samen met mensen, planten, dieren, schimmels en micro-organismen. Bij problemen gaan we op zoek naar wat er ontbreekt om het geheel sterker te maken

We produceren groenten, eetbare bloemen, kruiden, (klein)fruit, noten, paddenstoelen en klimaateieren, zonder input van fossiele brandstoffen op een oppervlakte van ongeveer 3 hectare. Onze technieken verstoren de bodem zo min mogelijk, stimuleren het bodemleven, creëren habitats voor heel wat organismen en zijn zo circulair mogelijk door reststromen als inputs in te zetten. 

We kunnen niet wachten om onze regeneratieve boerderij uit de grond te stampen. Maar daar hebben we dus grond voor nodig.

Toegang tot grond is een groot probleem voor beginnende boerinnen zoals wij.

Landbouwgrond wordt lang niet alleen voor voedselproductie gebruikt en dat drijft de prijzen omhoog. Grond aankopen is voor veel boer.inn.en economisch niet haalbaar. Huren (pachten) biedt evenmin een oplossing. Veel eigenaren verhuren hun grond liever niet aan boer.inn.en en als ze het doen werken ze vaak met mondelinge of kortlopende contracten. Die geven niet de nodige zekerheid en stimulansen om te investeren in de bodem of in de aanplant van hagen en van meerjarige gewassen zoals fruit- en notenbomen. Net wat wij zo belangrijk vinden.

Toch is er een manier om dit probleem aan te gaan: we maken van de grond opnieuw een ‘common’. Met velen kopen we kleine stukjes en met z’n allen kopen we die grond voor eens en altijd uit de markt. We brengen ‘m onder in een stichting die deze grond immer voor ecologische boer.inn.en ter beschikking stelt. Zo kunnen wij onze droom waarmaken en kunnen onze kinderen én kleinkinderen én achterkleinkinderen én achterachterkleinkinderen … op een duurzame manier voedsel produceren. Maar daar hebben we ook jou voor nodig!

Wij zijn: Julie Van Overmeiren en Lien Vrijders. Wij zijn een milieuwetenschapper en een bioloog en erg begaan met de grote uitdagingen van deze tijd: klimaatontwrichting, de dramatische achteruitgang van de biodiversiteit en een complexe boerencrisis. Elk op onze eigen manier komen we uit bij regeneratieve landbouw en agro-ecologie als hoopvolle praktijk om een mogelijke toekomst vorm te geven. We willen een mooie plek creëren die voedend is voor mens en natuur. We volgende beiden de Landwijzeropleiding om het vak te leren. Lien geeft intussen de vakken Agro-ecologie, plantkunde en zaadteelt bij Landwijzer en is actief bij Vitale Rassen. Julie startte in 2018, samen met haar mama Christiane en enkele vrijwilligers, Zilt en Zoet op en produceert nu al op kleine schaal groenten, eetbare bloemen en kruiden. Lien werkt sinds dit seizoen mee.

We houden van proberen, samenwerken, lachen en inspireren. Iedereen die zich aangesproken voelt kan bijdragen en meedoen. We zoeken coöperanten, klanten, meewerkers, grond-vrij-kopers en ambassadeurs. Samen laten we de regeneratieve landbouw groeien in Vlaanderen.  

Lien 0485732937 lien.overvloed@gmail.com

Julie 04998260416 julie@overvloed.org

Volg ons op facebook